برای ارتباط با وقت سفارت میتوانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

دفتر خمین: خیابان تختی شمالی، پلاک ۲۵
تلفن: 08646231010 و 08646223259


09393033444
09123493574

telephone_contact

فرم تماس با ما