تبلیغات
سفارش تبلیغات »
موضوعات
قیمت خدمات
وقت سفارت امریکا در دبی یک نفر قیمت به دلار
 تومان
وقت سفارت امریکا در انکارا قیمت به دلار
 تومان
وقت سفارت امريکا در باکو
 تومان
وقت سفارت امريکا در قبرس
 تومان
وقت سفارت المان در تهران
 تومان
وقت سفارت امریکا در ترکمنستان
 تومان
وقت سفارت امریکا در ازبکستان
 تومان
این سرویس موجو د نمی باشد
 تومان
پيک اپ ويزای امریکا در دبي
 تومان
واريزي وجه سفارت به بانک دبي
 تومان
پر کردن فرم مصاحبه DS_160
 تومان
وقت سفارت ايتاليا
 تومان
لیست کامل قیمت ها » 
شماره حساب ها
- بانک پاسارگاد 3358000100144771
- کارت پاسارگاد 5022291000210755
- بانک صادرات 0101685683000
- کارت صادرات 6037691793241456
- بانک تجارت 5224565765
- کارت تجارت 6273532100092036
- بانک ملت 4127924783
- کارت ملت 6104337080999723
- شبا IR 160570033510010014477001
- بنام سید جلیل هاشمی
- کارت رفاه 5894631869008524
صفحه نخست
وقت سفارت - تکمیل فرم- پیکاپ ویزا از دبی و ترکیه 09123493574- 88475044
.....................................................................
وقت سفارت امریکا در دبی وقبرس انکارا باکو ارمنستان 09123493574
.....................................................................
اخذ ویزای شنگن تلفن 88475044 - 09123493574
ایتالیا- توریستی
.....................................................................
وقت سفارت
.....................................................................
.....................................................................
پیکاپ ویزا کانادا
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
اویزای توریستی ومهاجرتی ودانشجوئی
.....................................................................
 
©2010 VaghteSefarat.com, All rights reserved.