وقت سفارت آمریکا

 

     وقت سفارت آمریکا دانشجویی   

وقت سفارت آمریکا توریستی

وقت سفارت آمریکا در دبی  ارمنستان آنکارابه چه صورت می باشد :

 تمام سعی ما بر این است که بتوانیم در کمترین زمان برای متقاضیان عزیز اخذ وقت سفارت آمریکا بنماییم.

   

 

مدارک مورد نیاز جهت درخواست وقت مصاحبه :

1. اسکن صفحه اول پاسپورت

2. تکمیل شدۀ فرم فارسی DS-160 

3. اسکن عکس متقاضی 5*5 

 

 هزینۀ گرفتن وقت سفارت آمریکا دانشجویی :

برای دانلود فرم دی اس 160 اینجا کلیک نمائید