پیکاپ ویزای آمریکا از آنکارا

مدارک مورد نیاز جهت پیکاپ ویزای توریستی

 • اصل پاسپورت امضا شده
 • فرم DS-160
 • برگه وقت سفارت
 • وکالت نامه محضری (جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با چگونگی دادن وکالت، با دفتر سالیان سفر تماس حاصل فرمایید.)
 • اصل شناسنامه
 • ایمیل سفارت

مدارک مورد نیاز جهت پیکاپ ویزای دانشجویی

 • اصل پاسپورت امضا شده
 • فرم DS-160
 • برگه وقت سفارت
 • وکالت نامه محضری (جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با چگونگی دادن وکالت، با دفتر سالیان سفر تماس حاصل فرمایید.)
 • اصل شناسنامه
 • ایمیل سفارت
 • فرم I-2