پیکاپ ویزای آمریکا از دبی

هر شخص پس از اتمام مصاحبه با سفارت آمریکا ممکن است موفق به اخذ یکی از برگه های زیر شود :

برگه سفید :

نشان دهنده این است که فرد در همان روز مصاحبه reject شده است.

برگه زرد :

احتمال ویزا دهی حدود ۷۰ % است . در این حالت شخص مصاحبه شونده باید به وسیله شماره ثبت شده بر روی برگه زرد و یا کد DS 160 پروسه FBI CHECK خود را پیگیری نماید. هنگامی که این پروسه به آخر رسید .سفارت اجازه پیکاپ را برای مسافر صادر می کند.

برگه صورتی :

احتمال ویزا دهی ۹۵ % است و بنا بر صلاحدید سفارت نیازی به FBI CHECK نیست.

دارندگان برگه صورتی باید هر چه زودتر ( حد اکثر ۱ ماه پس از تاریخ مصاحبه ) برای پیکاپ اقدام کنند. البته فرصتی ۹۰ روزه به این افراد داده می شود .

در صورت دیر کرد در ارسال پاسپورت ممکن است پاسپورت با برگه زرد برگردد. همین زمان برای دارندگان برگه زرد پس از CLEARANCEE لحاظ شده است. در این مرحله مسافر باید حضورا برای تحویل پاسپورت به سفارت مراجعه کند و یا از طریق شرکت های مربوطه اقدام به پیکاپ کند.

پیکاپ پاسپورت آمریکا در دوبی به دو دسته تقسیم می شود :

۱٫ پیکاپ پاسپورت برای مسافرینی که مصاحبه آنها قبل از سال ۲۰۱۳ می باشد.پاسپورت این دسته از مسافرین مستقیما به منشی سفارت تحویل می شود.

۲٫ پیکاپ پاسپورت برای مسافرینی که مصاحبه آنها از آغاز سال ۲۰۱۳ به بعد می باشد. این دسته از پاسپورتها به امپوست تحویل می شود.
 

مدارک لازم برای پیکاپ پاسپورت آمریکا در دبی مستقیما به نوع ویزای درخواستی مرتبط می باشد :

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت آمریکا در دبی

 


۱٫ ویزای B1 , B2 :

 • اصل پاسپورت
 • برگه زرد یا صورتی
 • وکالت نامه
 • یوزر و پسورد حساب کاربری
 • برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )

– برای ویزای B1 ارسال دعوت نامه کنگره نیز توصیه می شود.

۲٫ ویزای F1 , F2 :

 • اصل پاسپورت
 • برگه زرد یا صورتی
 • وکالت نامه
 • یوزر و پسورد حساب کاربری
 • برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )
 • کپی برگهI-20
 • کپی I-901
 • کپی برگه ADMISSION LETTER
 • ایمیل LATE ARRIVAL ( در صورت لزوم )

۳٫ ویزای J1 , J2 :

 • اصل پاسپورت
 • برگه زرد یا صورتی
 • وکالت نامه
 • یوزر و پسورد حساب کاربری
 • برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )
 • کپی برگه DS-2019 یا DS-7002
 • کپی I-901

۴٫ ویزای M1 , M2 :

 • مدارک مشابه با ویزای F1 , F2

۵٫ ویزای I :

 • اصل پاسپورت
 • برگه زرد یا صورتی
 • وکالت نامه
 • یوزر و پسورد حساب کاربری
 • برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )
 • کپی PRESS ID که کارفرما صادر کرده است .
 • نامه کارفرما که مدت اقامت , دلیل سفر و موقت یا دائم بودن همکاری را شرح داده است.

۶٫ ویزای H1-B :

 • اصل پاسپورت
 • برگه زرد یا صورتی
 • وکالت نامه
 • یوزر و پسورد حساب کاربری
 • برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )
 • کپی برگه I-129
 • کپی برگه I-797 A
 • PETITION NUMBER
 • دعوت نامه شغلی

۷٫ ویزای E :

 • اصل پاسپورت
 • برگه زرد یا صورتی
 • وکالت نامه
 • یوزر و پسورد حساب کاربری
 • برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )
 • کپی برگه I-94