وقت سفارت انگلیس در ابوظبی

وقت سفارت انگلیس در ابوظبی هم دقیقاً همانند دبی است و تمام خدمات و امکانات سفارت انگلیس در این دو شهر همانند یکدیگر است. چیزی که امارات را در میان مقاصد وقت سفارت انگلیس با فاصله زیادی متمایزمی‌کند، امکان استفاده از خدماتی‌ست که زمان صدور ویزا را کوتاه می‌کنند.

البته این خدمات که در صفحه وقت سفارت انگلیس در دبی توضیح داده شده است، هزینه‌هایی اضافی را در پی خواهد داشت.

از طرفی دفتر VFS ابوظبی در بسیاری از زمان‌های سال خلوت است و امکان اخذ وقت فوری از آن وجود دارد.

متقاضی میبایستی حداقل ۷ روز تا ۲ هفتۀ کامل در ابوظبی اقامت داشته باشد تا مدارک و پاسپورت او آماده گردد.

در برخی مواقع بنا به خواست سفارت ممکن است این مدت به ۳ هفته ویا بیشتر به طول انجامد، ولی %۹۰ در خواست ها به طور معمول ۶ تا ۱۲ روزه آمادۀ پیکاپ میشوند.