وقت سفارت آمریکا دانشجویی

لطفا تمامی مدارک درخواستی وقت سفارت دانشجویی امریکا  را به ترتیبی که در  زیر آمده در دو دسته مرتب نمایید.

سری اول مدارک وقت سفارت دانشجویی ، می بایست حاوی اصل مدارک  تاییدشده باشد و برای سری دوم ، کپی این مدارک کافی می باشد.

نکته مهم: در صورت ناقص بودن مدارک وقت سفارت دانشجویی امریکا و یا عدم  رعایت ترتیب آنها، تقاضای شما تحویل گرفته نخواهد شد.

گذرنامه (امضاشده) و کپی از صفحات اول و دوم گذرنامه

عکس جدید با پس زمینه روشن که قدیمی تر از شش ماه نباشد. اندازه ۵*۵ سانتیمتر, ۶۰۰*۶۰۰ dpi

شناسنامه و ترجمه

گذرنامه

پرینت فرم پرداخت sevis

اصل فرم I-20

دریافت فرم ds 160

پذیرش یا تایید دانشگاه مبنی بر دریافت تقاضای پذیرش، برای دوره دکترا و فرصت مطالعاتی دعوتنامه استاد راهنما

عدم سوءپیشینه  و مدرک پایان خدمت (معافیت)

تعهد محضری از حامی مالی

مدرک دال بر چگونگی تامین مخارج در مدت تحصیل ( حساب بانکی ، دعوتنامه رسمی ، بورس)

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی بهزبان انگلیسی یا آلمانی که توسط سفارت تایید شده باشند ( به برگه های راهنمای درخواست اقامت و تاییدمدارک مراجعه شود)

زندگینامه (رزومه) (CV) با ذکر آدرس، پست الکترونیکی و تلفن

نامه انگیزه تحصیلی (SOP)  نوشته شده توسط خود متقاضی وقت سفارت دانشجویی همراه با امضاء

مدارک دال بر معلومات زبان

TOEFL – GRE – SAT – IELTS

در صورت امکان:

مدرک سوابق فعالیت حرفه ای و یا کاری، معرفی نامه

 سایر مدارک مورد نیاز برای دوره دکترا و فرصتهای مطالعاتی

توضیح کامل موضوع تحقیق موضوع تحقیق با ذکر کلمات کلیدی علمی
در صورت همراهی همسر :
کپی آخرین مدک تحصیلی و زندگینامه (رزومه) وی
عدم سوءپیشینه  و مدرک پایان خدمت (معافیت)
صفحه دوم شناسنامه و ترجمه
گذرنامه (امضاشده)
سند ازدواج و ترجمه
مدرک تحصیلی و ترجمه

 

قیمت پکیج وقت سفارت به ازای هر نفر250دلار آمریکا می باشد، که پکیج شامل:

* گرفتن وقت سفارت (تحویل  وقت 2 روزه )

*پرداخت 160 دلار سفارت 

درصورتی که پکیج وقت سفارت به همراه تور باشد قیمت پکیج به ازای هرنفر200 دلارآمریکا می باشد .