وقت سفارت انگلیس در استانبول

تمام ویژگی‌های وقت سفارت انگلیس در استانبول و آنکارا یکسان است! در کل کشور ترکیه گزینه بسیار مناسبی برای گرفتن وقت سفارت انگلیس به شمار می‌رود؛ چرا که امکان اخذ وقت فوری در این شهرها وجود دارد و معمولاً کارشناسان ویزا این شهرها را به کسانی که وقت اندکی برای اخذ ویزا دارند، توصیه می‌کنند.

طبیعی است که با وجود امکان اخذ وقت سفارت انگلیس در تهران، اخذ وقت در کشورهای خارج از ایران، غیرطبیعی به نظر می‌رسد؛ اما کارشناسان وقت سفارت و ویزای سالیان سفر، معمولاً برای آن دسته از متقاضیانی که مسأله اصلی‌شان زمان صدور ویزاست، از دو شهر استانبول و آنکارا وقت می‌گیرند.

مزیت گرفتن وقت سفارت انگلیس در استانبول، استفاده از سرویس Priority است که روال پاسخگویی به درخواست‌ها را تا حد زیادی کوتاه می‌کند. با توجه به امکان گرفتن وقت فوری سفارت انگلیس در استانبول و پروازهای روزانه به این شهر، می‌توان امیدوار بود که تمامی مراحل اخذ وقت سفارت و انگشت‌نگاری و صدور جواب ویزا، در بازه‌ای ۲ هفته‌ای انجام شوند و هزینه‌های مربوط به آن هم تا حد زیادی کاهش یابد.