وقت سفارت کانادا در ارمنستان

همان‌طور که در صفحه وقت سفارت کانادا خواندید، سفارت کانادا مصاحبه حضوری ندارد و صرفاً به بررسی مدارک و انجام چهره‌نگاری اکتفا می‌کند؛ انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری سفارت کانادا نیز در دفاتری موسوم به VAC (visa application center) صورت می‌گیرد که در شهرهای مختلفی در اطراف ایران، خدمات ویزا را ارائه می‌کنند. وقت سفارت کانادا در ارمنستان هم در واقع به منظور انجام انگشت‌نگاری در دفتر VAC ایروان اخذ می‌شود و متقاضیان ویزا می‌توانند از ساعت ۹ صبح در این دفتر حضور یابند.

سفر کم‌هزینه، یکی از مزیت‌های بارزی‌ست که وقت سفارت کانادا در ارمنستان برای متقاضیان ویزا به همراه دارد؛ سفر به ارمنستان به منظور طی کردن مراحل اخذ ویزا، از گذشته در میان ایرانیان مرسوم بوده است، چناننچه که معمولاً برای وقت سفارت آمریکا هم ارمنستان انتخاب می‌شود.

هزینه انجام انگشت نگاری ویزای کانادا، ۸۵ دلار کاناداست که متقاضیان باید در زمان گرفتن وقت سفارت کانادا، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

وقت سفارت کانادا در ارمنستان مزیت‌های دیگری هم دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها وجود پرواز، در دو روز متوالی به ایروان است و این مهم سبب می‌شود که متقاضیان بتوانند با یک مسافرت دو روزه به ارمنستان مراحل اخذ ویزا را طی کنند.

 

 

همکاران آژانس 245$ 185$واریزی وجه سفارت+$ 60کارمزد
مسافرین 265$ 185$واریزی وجه سفارت+$80 کارمزد

                                                             آژانس هواپیمایی آوای آفتاب کمره